Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pro získání licence

12. 4. 2007

Podmínky pro získání licence:

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence. K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku za následujících podmínek (neplatí pro jezdce voltiže, vytrvalostního ježdění, pony, spřežení a reiningu):

 • Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.
 • Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni
  • vodění a předvádění koně
  • drezurní úlohy - národní úloha č. Z1 nebo Z2 (viz. )
  • překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu
 • Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :
  • anatomie a fyziologie koně
  • napájení, krmení, ošetřování a kování koně
  • úrazy a nemoci koní
  • základní zdravotní ošetření koně
  • ústroj jezdců při výcviku, postroj koní
  • bezpečnost jezdce a základní první pomoc
  • disciplíny jezdeckého sportu ( základní znalost pravidel)

  Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

 • Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.
 • Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.
 • Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n.L., Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu - ZZVJ Policie ČR.

Opravné zkoušky:

 • Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.
 • Jezdec, který neuspěje při zkouškách v praktické části ( drezura nebo parkur nebo oboje) opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.
 • Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) opakuje zkoušku jen z teorie, nejdříve však za 1 měsíc.

Přerušení zkoušek:

 • V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit (nenechat jej dokončit).

Hodnocení zkoušky základního výcviku:

 • V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok, klus, cval, provedení kruhu, srovnání koně a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
 • Ve skoku na parkuru je základním kriteriem hodnocení - balance, styl.
 • V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min. 30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.
 • Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil, nesplnil. Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.
 • Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise "Protokol o zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána "Licence jezdce".

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce:

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky :

 • Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře (drezurní obdélník 20 x 40 m).
 • Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové (viz. předepsaný plánek parkuru).
 • Ustájení pro koně kandidátů zkoušek.
 • Obsluhu pro stavbu překážek.
 • Místnost pro vypracování testů.

Pomůcky potřebné při zkouškách:

 • Každý kandidát si musí dovézt oddílového, klubového nebo soukromého koně, se kterým bude provádět zkoušku.( může být jiný pro drezuru a pro parkur , na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci)
 • Kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy
 • Kandidát si přinese psací potřeby
 • Kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň postroj dle skokových pravidel jezdeckého sportu čl. 256 a čl. 257.
 • Startovní čísla 1 - 20 (pořadatel)
 • Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)
 • Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)
 • Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející

 • Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu , na začátku provede instruktáž kandidátů , provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek pro- vede celkové vyhodnocení.
 • Další dva zkoušející budou hodnotit drezurní a skokovou zkoušku.

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř. je trénují)

Časový program ZZVJ pro jezdce:

 • 8,00 hod - kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den), hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
 • 9,00 hod - předvádění a vodění koně, drezurní úloha Z1 nebo Z2 (pořadí startujících 1 - 20)
 • 14,00 hod - skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 - 1)
 • 16,00 hod - testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
 • 17,30 hod - hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce:

 • Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
 • Kdo organizuje jezdecký sport v České republice
 • Popis koně (části těla, tvary hlavy…)
 • Barvy koní
 • Získané a vrozené znaky u koní
 • Tělesná teplota koně
 • Základy krmení a napájení koní (základní krmiva, spotřeba vody…)
 • Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní a přístup ke koním
 • Ošetřování koní před a po výcviku
 • Podkování a ošetřování kopyt
 • Základy chovu koní (délka březosti, odstav hříbat…)
 • Nemoci koní a jejich léčení
 • Úrazy koní a jejich ošetření
 • Zlozvyky koní
 • Očkování pro koně i jezdce
 • Zásady první pomoci
 • Nohosled koně v základních chodech
 • Základní chody koně
 • Ochranné pomůcky koně při výcviku a soutěžích
 • Ochranné pomůcky pro jezdce
 • Úbor a výstroj jezdce při tréninku a v soutěžích
 • Pomůcky jezdce, kterými na koně působí a jejich použití
 • Popis správného sedu
 • Popis jezdecké výstroje (sedlo, uzdečka…)
 • Pomocné otěže
 • Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci
 • Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu
 • Doklady jezdce a koně potřebné ke startu na závodech
 • Jak staří koně se mohou poprvé účastnit skokových soutěžích
 • Základní znalost pravidel jednotlivých disciplín
 • Popis drezurního obdélníku a cviky
 • Hodnocení soutěží (např.skokové - tab A, C,…)
 • Pravidla na opracovišti
 • Pojem přilnutí
 • Limity startů v soutěžích
 • Vzdálenost kavalet (pro krok, klus, cval)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fxgj

(ghcj, 28. 1. 2009 21:06)

nic moc

...

(Denny, 27. 6. 2007 12:54)

proč to stahuješ z horses-online.cz ?